understandislam radio
September 8th
15:19
September 2nd
23:39
Photo by Ben Sandler

Photo by Ben Sandler

August 30th
10:12
Via

ISIS: Een Terroristische Organisatie

islamnederland:

ISIS is een terroristische organisatie.
Uitgelegd door Shaykh Muhammad ibn Haadee.

Shaykh Muhammad bin Haadee:

Dit is bedrog, en dit is vleierij van onze kinderen en onze jongeren. Ze nemen de kinderen en gebruiken ze om ze naar voren te duwen naar verschillende locaties; felle/hevige…

Voor al mijn Nederlandse followers, zie islamnederland.tumblr.com! 

August 17th
23:52

a message from Anonymous


Asssalaamu'alaikum wa RahmatuLlaahi wa Barakatuhu, May I save the image " whoever wants to purify himself must prefer Allah over his desire".. JazakAllaahu khairan.

Wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh,

Absolutely! No problem at all.